Product was successfully added to your shopping cart.

2013.08.29

Firma Kinesis rozpoczyna realizację projektu pt. „Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych”. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowoczesnego urządzenia rehabilitacyjnego pozwalające na leczenie schorzeń kończyn górnych.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 


 

 

tablica informacyjna

2013.09.04

Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i instalację fabrycznie nowych maszyn i urządzeń w ramach projektu „Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych” realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 Kredyt Technologiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki dostawy oraz termin składania ofert  znajdują się w specyfikacji zamówienia.

[pobierz specyfikację]

2013.09.17

Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na dostawę, montaż i instalację fabrycznie nowych maszyn i urządzeń w ramach projektu „Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych” realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 Kredyt Technologiczny zostały złożone 3 oferty.

W terminie składania ofert zostały złożone 3 oferty.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez

F.P.H.U. Artpol-Transport Artur Jurczak, Ul. Jana Pawła II 136 Łężany, 38-430 Miejsce Piastowe

Kwota oferty wynosi:  206 581,58 brutto

Oferta ta została wybrana z uwagi na najniższą cenę. Została również oceniona jako prawidłowa pod względem formalnym i merytorycznym. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o przyjęciu oferty do realizacji.

2013.09.17

Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i instalację fabrycznie nowej malarni proszkowej w ramach projektu „Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych” realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 Kredyt Technologiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki dostawy oraz termin składania ofert znajdują się w specyfikacji zamówienia.

[pobierz specyfikację]