Product was successfully added to your shopping cart.

Pomoc Unijna

Doradztwo w pozyskaniu dofinansowania unijnego 

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej. Oznacza to, że w najbliższych latach do przedsiębiorstw z tego sektora trafi znaczna pula pieniędzy w ramach projektów dotacyjnych. Będą to środki przeznaczone przede wszystkim na:

 1. Rozwój firm i wprowadzanie do ich oferty nowych produktów i usług, w tym w szczególności produktów i usług innowacyjnych
 2. Rozwój sektora ochrony zdrowia poprzez doposażenie placówek medycznych i okołomedycznych w sprzęt i wyposażenie służące opiece nad osobami starszymi i zachowaniu zdrowia 
 3. Wprowadzanie różnego rodzaju e-usług (e-rejestracja, e-karta pacjenta) pozwalających na lepszą i szybszą obsługę pacjentów i rozliczanie z NFZ. 

Nasi doradcy chętnie służą pomocą w:

 • Opracowaniu planu pozyskania środków
 • Analizie pomysłów na projekt i możliwości jego realizacji
 • Przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz biznes planów i innych niezbędnych załączników
 • Rozliczeniu projektu 
 • Promocji projektu. 

Przykładowe projekty, które mogą otrzymać wsparcie: 

 1. Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie rehabilitacji pacjentów, w tym osób starszych
 2. Rozpoczęcie działalności w zakresie rehabilitacji na obszarach wiejskich i miejskich
 3. Kompleksowy remont lub termomodernizacja oddziałów szpitalnych oraz wyposażenie ich w sprzęt do rehabilitacji pacjentów i poprawy ich stanu zdrowia
 4. Remont, modernizacja i termomodernizacja zakładów opieki nad osobami starszymi oraz wyposażenie ich w sprzęt służący do poprawy oraz utrzymania zdrowia i zwiększenia aktywności pacjentów. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat terminów i zasad aplikowania o środki zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.