Product was successfully added to your shopping cart.

Rzeszów 15.11.2017

Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.11.2017.

NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIE STRATEGI WZORNICZEJ DLA: BH KINESIS Andrzej Boruta

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego prowadzonego przez przedsiębiorstwo BH KINESIS Andrzej Boruta, NIP 6841079434, REGON 370192926, Iwonicz Zdrój, Ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój w związku z ubieganiem się przez BIURO HANDLOWE KINESIS ANDRZEJ BORUTA o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.4 “Wzór na konkurencję” Etap I, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy mającego za zadanie przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie BIURO HANDLOWE KINESIS ANDRZEJ BORUTA wybrano następującego wykonawcę, który uzyskał najwięcej punktów w toku oceny ofert:

IDEALIA Sp. z o.o.
ul. Malików 150D, 25-639 Kielce
NIP: 959-187-95-65 /p>

Treść dokumentu do pobrania: .pdf (pobierz)


Zapytanie Ofertowe z dnia 07.11.2017r.

Postępowanie jest prowadzone w związku z ubieganiem się przez BIURO HANDLOWE KINESIS ANDRZEJ BORUTA o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.4 “Wzór na konkurencję” Etap I, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie BIURO HANDLOWE KINESIS ANDRZEJ BORUTA

Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2017, oferty w tym dniu można składać do godziny 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017 o godz. 11.00

Wszelkie informacje znajdują się w załącznikach:

  • postępowanie ofertowe – skan .pdf (pobierz)
  • załączniki do postępowania - .doc (pobierz) .pdf (pobierz)

2013.08.29

Firma Kinesis rozpoczyna realizację projektu pt. „Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych”. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowoczesnego urządzenia rehabilitacyjnego pozwalające na leczenie schorzeń kończyn górnych.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 


 

 

tablica informacyjna

2013.09.04

Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i instalację fabrycznie nowych maszyn i urządzeń w ramach projektu „Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych” realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 Kredyt Technologiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki dostawy oraz termin składania ofert  znajdują się w specyfikacji zamówienia.

[pobierz specyfikację]

2013.09.17

Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na dostawę, montaż i instalację fabrycznie nowych maszyn i urządzeń w ramach projektu „Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych” realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 Kredyt Technologiczny zostały złożone 3 oferty.

W terminie składania ofert zostały złożone 3 oferty.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez

F.P.H.U. Artpol-Transport Artur Jurczak, Ul. Jana Pawła II 136 Łężany, 38-430 Miejsce Piastowe

Kwota oferty wynosi:  206 581,58 brutto

Oferta ta została wybrana z uwagi na najniższą cenę. Została również oceniona jako prawidłowa pod względem formalnym i merytorycznym. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o przyjęciu oferty do realizacji.

2013.09.17

Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i instalację fabrycznie nowej malarni proszkowej w ramach projektu „Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych” realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 Kredyt Technologiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki dostawy oraz termin składania ofert znajdują się w specyfikacji zamówienia.

[pobierz specyfikację]