Product was successfully added to your shopping cart.

Wyniki postępowania na dostawę specjalistycznego oprogramowanie do projektowania maszyn, części i zaawansowanych zespołów maszyn

Powrót do aktualności

Zmawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacji produktowych w przedsiębiorstwie Kinesis – komora DouDryJet oraz Stół Osteo 5” wybrana została oferta Dostawcy:

PCC Polska T. Jarmuszczak Spółka Jawna

ul. Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław, 

NIP: 899-245-74-50 

Cena: 31.850,00 zł netto + VAT 23%, cena brutto 39.175,50 zł

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych - Specjalistyczne oprogramowanie do projektowania maszyn, części i zaawansowanych zespołów maszyn – 1 licencja na okres 3 lat.

Pełna treść informacja o wyniku postępowania

Informacje